Công Ty TNHH MTV Phong Việt Phiên bản Odoo 15.0

Thông tin về Công Ty TNHH MTV Phong Việt một ứng dụng của Odoo, hệ thống ERP mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

INB Common APIs
INB Common APIs
INB Common APIs
INB Common APIs
INB Web APIs
INB Web APIs
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Organize and plan your projects
Ngày nghỉ
Phân bổ PTO và thực hiện theo yêu cầu nghỉ phép
Attendance Device
attendance device
HR EXT
hr ext
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Battech Notification
Battech Notification
Payroll
Manage your employee payroll records
KnowSystem: Knowledge Base System
The tool to build deep and structured knowledge base for internal and external use. Knowledge System. KMS. Wiki-like revisions. Documentation.
KnowSystem: Website and Portal
The extension to KnowSystem to publish articles to portal and public users
Sivip Software
Sivip Software
Sivip Dự toán
Sivip Software
Web Window Title
The custom web window title
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Bảng thông tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn
Chấm công
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Quản lý Kỹ năng
Quản lý kỹ năng, kiến thức và lý lịch của nhân viên của bạn
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
Hợp đồng lao động