1 0

Bảng chấm công cá nhân trên Mobile APP

Mô tả chức năng: Cho phép nhân viên xem dữ liệu chấm công cá nhân của bản thân ngay tức khắc sau khi thực hiện chấm công trên Mobile APP. o Ví dụ: Bạn muốn nhân viên có thể xem dữ liệu chấm công của bản thân trên mobile ngay sau khi chấm công.
Mô tả chức năng: Cho phép nhân viên xem dữ liệu chấm công cá nhân của bản thân ngay tức khắc sau khi thực hiện chấm công trên Mobile APP. o Ví dụ: Bạn muốn nhân viên có thể xem dữ liệu chấm công của bản thân trên mobile ngay sau khi chấm công.

1 0

Chấm công trên Mobile APP

Mô tả chức năng: Cho phép nhân viên chấm công trên các máy chấm công tại các địa điểm văn phòng, chi nhánh, cửa hàng của công hoặc trên thiết bị điện thoại thông qua Ứng dụng MOBILE của công ty. o Ví dụ: Bạn muốn nhân viên có thể thực hiện chấm công vân tay tại các máy chấm công, điện thoại từ ứng dụng mobile app của công ty thông qua định vị GPS
Mô tả chức năng: Cho phép nhân viên chấm công trên các máy chấm công tại các địa điểm văn phòng, chi nhánh, cửa hàng của công hoặc trên thiết bị điện thoại thông qua Ứng dụng MOBILE của công ty. o Ví dụ: Bạn muốn nhân viên có thể thực hiện chấm công vân tay tại các máy chấm công, điện thoại từ ứng dụng mobile app của công ty thông qua định vị GPS

0 0

Hướng dẫn cài đặt app

Bước 1: Chọn ứng dụng App Store đối với máy hệ điều hành IOS (iPhone) Chọn ứng dụng CH Play đối với máy hệ điều hành Android (Samsung, Xiaomi, Oppo… Bước 2: Tìm kiếm từ khóa “Phong Việt” Bước 3: Nhấn vào “Cài đặt” để cài đặt phần mềm. App Store CH Play Hoặc có thể quét mã QR trực tiếp Link tải trên chplay:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cizidco.phongviet Link tải trên Appstore: https://apps.apple.com/us/app/phong-vi%E1%BB%87t/id6473510818

0 0

Dashboard tuyển dụng

Mô tả chức năng: Cho phép công ty có thể tự xây dựng các Dashboard cho phân hệ Tuyển dụng từ nhiều tiêu chí khác nhau với mẫu biểu đồ: hình tròn, cột, bánh,…chỉ bằng các thao tác kéo thả các chỉ tiêu thông tin từ hệ thống o Ví dụ: Bạn muốn xây dựng một biểu đồ Dashboard cho phép xem các thông tin: tổng số ứng viên, theo nguồn, theo các giai đoạn tại quy trình tuyển dụng, theo vị trí công việc,..
Mô tả chức năng: Cho phép công ty có thể tự xây dựng các Dashboard cho phân hệ Tuyển dụng từ nhiều tiêu chí khác nhau với mẫu biểu đồ: hình tròn, cột, bánh,…chỉ bằng các thao tác kéo thả các chỉ tiêu thông tin từ hệ thống o Ví dụ: Bạn muốn xây dựng một biểu đồ Dashboard cho phép xem các thông tin: tổng số ứng viên, theo nguồn, theo các giai đoạn tại quy trình tuyển dụng, theo vị trí công việc,..

0 0

Tạo website tuyển dụng trên website công ty

Mô tả chức năng: Cho phép xây dựng & thiết kế các trang tuyển dụng trên Website của công ty cho từng vị trí công việc. Ứng viên có thể trực tiếp “ứng tuyển” vào vị trí công việc này và thông tin ứng tuyển sẽ được tự động lưu vào hệ thống gửi đến bộ phận tuyển dụng nhân sự của công ty o Ví dụ: Bạn muốn tạo một site tuyển dụng cho vị trí công việc “Nhân viên kinh doanh” trên WEBSITE công ty hoặc lấy link liên kết tuyển dụng đăng tuyển lên các trang mạng xã hội nhằm tìm kiếm các ứng viên cho vị trí này
Mô tả chức năng: Cho phép xây dựng & thiết kế các trang tuyển dụng trên Website của công ty cho từng vị trí công việc. Ứng viên có thể trực tiếp “ứng tuyển” vào vị trí công việc này và thông tin ứng tuyển sẽ được tự động lưu vào hệ thống gửi đến bộ phận tuyển dụng nhân sự của công ty o Ví dụ: Bạn muốn tạo một site tuyển dụng cho vị trí công việc “Nhân viên kinh doanh” trên WEBSITE công ty hoặc lấy link liên kết tuyển dụng đăng tuyển lên các trang mạng xã hội nhằm tìm kiếm các ứng viên cho vị trí này

0 0

Tạo nhân viên

Mô tả chức năng: Cho phép khai báo thông tin chi tiết hồ sơ của nhân viên của công ty. o Ví dụ: Toàn bộ hồ sơ thông tin nhân viên được lưu trữ tập trung cho nhân viên Tập đoàn, bao gồm: Sơ yếu lý lịch, Thông tin công việc, Thông tin cá nhân, Máy chấm công, Tài khoản,…
Mô tả chức năng: Cho phép khai báo thông tin chi tiết hồ sơ của nhân viên của công ty. o Ví dụ: Toàn bộ hồ sơ thông tin nhân viên được lưu trữ tập trung cho nhân viên Tập đoàn, bao gồm: Sơ yếu lý lịch, Thông tin công việc, Thông tin cá nhân, Máy chấm công, Tài khoản,…

0 0

Hợp đồng lao động

Mô tả chức năng: Cho phép xem, khai báo thông tin chi tiết các Hợp đồng lao động của nhân viên tập trung và theo thời gian tại mọi lúc, mọi nơi o Ví dụ: Lưu trữ tập trung hồ sơ hợp đồng và lịch sử thay đổi hợp đồng của nhân viên…
Mô tả chức năng: Cho phép xem, khai báo thông tin chi tiết các Hợp đồng lao động của nhân viên tập trung và theo thời gian tại mọi lúc, mọi nơi o Ví dụ: Lưu trữ tập trung hồ sơ hợp đồng và lịch sử thay đổi hợp đồng của nhân viên…

0 0

Hội thoại

Mô tả chức năng: Cho phép theo dõi nhanh nội dung các tin nhắn trao đổi của người khác đã đề cập đến bạn trong nội dung chức năng chi tiết của từng phân hệ o Ví dụ: bạn được ai đó gửi một tin nhắn “Minh ơi, làm sớm công việc này nhé” hoặc “Sếp ơi phê duyệt giúp em Nghỉ phép đã đăng ký”
Mô tả chức năng: Cho phép theo dõi nhanh nội dung các tin nhắn trao đổi của người khác đã đề cập đến bạn trong nội dung chức năng chi tiết của từng phân hệ o Ví dụ: bạn được ai đó gửi một tin nhắn “Minh ơi, làm sớm công việc này nhé” hoặc “Sếp ơi phê duyệt giúp em Nghỉ phép đã đăng ký”

0 0

Tổng quan Tuyển dụng

Sơ đồ tổng quan các bước của Quản lý Tuyển dụng trên hệ thống
Sơ đồ tổng quan các bước của Quản lý Tuyển dụng trên hệ thống

0 0

Phê duyệt điều chỉnh thông tin nhân viên

Mô tả chức năng: Cho phép cấp quản lý trực tiếp thực hiện phê duyệt các yêu cầu điều chỉnh thông tin nhân viên cấp dưới. o Ví dụ: Cấp dưới của bạn cần điều chỉnh thông tin nhân viên như: thay đổi về thông tin nhân thân khi có con, thay đổi về thông tin chỗ ở hiện tại, thông tin về hồ sơ văn bằng,…Yêu cầu này cần quản lý trực tiếp xác nhận/phê duyệt theo qui trình, qui định của công ty
Mô tả chức năng: Cho phép cấp quản lý trực tiếp thực hiện phê duyệt các yêu cầu điều chỉnh thông tin nhân viên cấp dưới. o Ví dụ: Cấp dưới của bạn cần điều chỉnh thông tin nhân viên như: thay đổi về thông tin nhân thân khi có con, thay đổi về thông tin chỗ ở hiện tại, thông tin về hồ sơ văn bằng,…Yêu cầu này cần quản lý trực tiếp xác nhận/phê duyệt theo qui trình, qui định của công ty

0 0

Hoạt động

Mô tả chức năng: Cho phép theo dõi nhanh các hoạt động (Cần làm, Email, Gọi, Lịch,…mà người dùng đã tạo trong các công việc trên các phân hệ chức năng của hệ thống. o Ví dụ: Bạn tạo 1 hoạt động là “Cần làm” vào ngày mai 13/12/2023 cho bản thân về “Phỏng vấn ứng viên” để ghi chú và nhắc nhở mình hoặc tạo một hoạt động “gọi” cho khách hàng nào đó vào chiều mai 3:00 để hệ thống có thể ghi chú và nhắc nhở mình
Mô tả chức năng: Cho phép theo dõi nhanh các hoạt động (Cần làm, Email, Gọi, Lịch,…mà người dùng đã tạo trong các công việc trên các phân hệ chức năng của hệ thống. o Ví dụ: Bạn tạo 1 hoạt động là “Cần làm” vào ngày mai 13/12/2023 cho bản thân về “Phỏng vấn ứng viên” để ghi chú và nhắc nhở mình hoặc tạo một hoạt động “gọi” cho khách hàng nào đó vào chiều mai 3:00 để hệ thống có thể ghi chú và nhắc nhở mình

0 0

Tạo nhân viên từ hồ sơ ứng viên đã tuyển

Mô tả chức năng: Cho phép tự động tạo hồ sơ Nhân viên từ Hồ sơ ứng viên. Toàn bộ thông tin cá nhân (họ và tên, email, số điện thoại, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm,…), tài liệu của ứng viên sẽ được chuyển sang thông tin Hồ sơ nhân viên của Ứng viên sau khi được tuyển dụng o Ví dụ: Bạn muốn kế thừa toàn bộ thông tin cá nhân, tài liệu, hình ảnh của Ứng viên đã tuyển để tạo hồ sơ lưu trữ thông tin ứng viên để tránh việc nhập liệu lại.
Mô tả chức năng: Cho phép tự động tạo hồ sơ Nhân viên từ Hồ sơ ứng viên. Toàn bộ thông tin cá nhân (họ và tên, email, số điện thoại, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm,…), tài liệu của ứng viên sẽ được chuyển sang thông tin Hồ sơ nhân viên của Ứng viên sau khi được tuyển dụng o Ví dụ: Bạn muốn kế thừa toàn bộ thông tin cá nhân, tài liệu, hình ảnh của Ứng viên đã tuyển để tạo hồ sơ lưu trữ thông tin ứng viên để tránh việc nhập liệu lại.

0 0

Thông báo

Mô tả chức năng: Cho phép theo dõi nhanh nội dung các “Thông báo” của người khác đã đề cập đến bạn trong nội dung chức năng chi tiết của từng phân hệ. o Ví dụ: Bạn được thông báo có một công việc được gửi đến mình, hoặc bạn có một công việc cần phê duyệt Nghỉ phép được gửi đến mình
Mô tả chức năng: Cho phép theo dõi nhanh nội dung các “Thông báo” của người khác đã đề cập đến bạn trong nội dung chức năng chi tiết của từng phân hệ. o Ví dụ: Bạn được thông báo có một công việc được gửi đến mình, hoặc bạn có một công việc cần phê duyệt Nghỉ phép được gửi đến mình

0 0

Theo dỏi hợp đồng

Mô tả chức năng: Cho theo dỏi tình trạng hợp đồng của nhân viên trong công ty theo mô hình KANBAN trực quan: Mới, Đang thực hiện, Đã hết hạn, Đã hủy,.. o Ví dụ: Bạn muốn theo dỏi tất cả hợp đồng lao động của nhân viên theo các trạng thái ? Bao nhiêu hợp đồng mới ? đang thực hiện ? đã hết hạn ? đã hủy ?
Mô tả chức năng: Cho theo dỏi tình trạng hợp đồng của nhân viên trong công ty theo mô hình KANBAN trực quan: Mới, Đang thực hiện, Đã hết hạn, Đã hủy,.. o Ví dụ: Bạn muốn theo dỏi tất cả hợp đồng lao động của nhân viên theo các trạng thái ? Bao nhiêu hợp đồng mới ? đang thực hiện ? đã hết hạn ? đã hủy ?

0 0

Báo cáo tuyển dụng

Mô tả chức năng: Cho phép xem báo cáo tuyển dụng theo các kiểu báo cáo: Dashboard, Pivot. o Ví dụ: Bạn muốn xem báo cáo tuyển dụng & phân tích dưới dạng Dashboar, Pivot
Mô tả chức năng: Cho phép xem báo cáo tuyển dụng theo các kiểu báo cáo: Dashboard, Pivot. o Ví dụ: Bạn muốn xem báo cáo tuyển dụng & phân tích dưới dạng Dashboar, Pivot

0 0

Phê duyệt/ Từ chối nghỉ phép

Mô tả chức năng: Cho phép quản lý trực tiếp thực hiện phê duyệt/ từ chối/ điều chỉnh ngày đăng ký nghỉ phép/bù của nhân viên cấp dưới theo qui định của công ty. o Ví dụ: Thông báo yêu cầu đăng ký nghỉ phép/bù của nhân viên sẽ được gửi đến quản lý trực tiếp qua WEBAPP & MOBILE APP. Quản lý trực tiếp thực hiện phê duyệt/ từ chối/ điều chỉnh ngày yêu cầu đăng ký nghỉ phép/ bù của nhân viên cấp dưới.
Mô tả chức năng: Cho phép quản lý trực tiếp thực hiện phê duyệt/ từ chối/ điều chỉnh ngày đăng ký nghỉ phép/bù của nhân viên cấp dưới theo qui định của công ty. o Ví dụ: Thông báo yêu cầu đăng ký nghỉ phép/bù của nhân viên sẽ được gửi đến quản lý trực tiếp qua WEBAPP & MOBILE APP. Quản lý trực tiếp thực hiện phê duyệt/ từ chối/ điều chỉnh ngày yêu cầu đăng ký nghỉ phép/ bù của nhân viên cấp dưới.

0 0

Nghỉ phép của tôi

Mô tả chức năng: Cho phép hiển thị thông tin các đăng ký nghỉ phép của nhân viên o Ví dụ: Bạn muốn xem danh sách chi tiết các đăng ký nghỉ phép/bù của từng nhân viên
Mô tả chức năng: Cho phép hiển thị thông tin các đăng ký nghỉ phép của nhân viên o Ví dụ: Bạn muốn xem danh sách chi tiết các đăng ký nghỉ phép/bù của từng nhân viên

0 0

Yêu cầu cập nhật công

Mô tả chức năng: Cho phép nhân viên có thể cập nhật chấm công bổ sung trong có trường hợp thiếu chấm công. Thông tin yêu cầu cập nhật công sau khi được duyệt sẽ được tự động tính công và tham gia vào quá trình tính công và tổng hợp công cuối tháng của nhân viên o Ví dụ: Bạn muốn nhân viên có thể cập nhật bổ sung chấm công cho những trường hợp nhân viên quên chấm công, đi công tác không có mặt tại văn phòng,…
Mô tả chức năng: Cho phép nhân viên có thể cập nhật chấm công bổ sung trong có trường hợp thiếu chấm công. Thông tin yêu cầu cập nhật công sau khi được duyệt sẽ được tự động tính công và tham gia vào quá trình tính công và tổng hợp công cuối tháng của nhân viên o Ví dụ: Bạn muốn nhân viên có thể cập nhật bổ sung chấm công cho những trường hợp nhân viên quên chấm công, đi công tác không có mặt tại văn phòng,…

0 0

Đăng nhập

Hướng dẫn đăng nhập bằng tài khoản nội bộ PHONG VIET
Hướng dẫn đăng nhập bằng tài khoản nội bộ PHONG VIET

1 0

Tạo Phòng/ban

Mô tả chức năng: Cho phép khai báo danh sách phòng ban theo cơ cấu tổ chức của công ty. Các phòng ban có thể được khai báo theo nhiều cấp có mối quan hệ cha/con. o Ví dụ: Bạn muốn khai báo Cơ cấu tổ chức công ty theo các 3 cấp như sau: o Cấp 1: Ban giám đốc o Cấp 2: Phòng tài chính kế toán, Phòng kinh doanh, Xưởng sản xuất o Cấp 3: Xưởng gia công cắt gỗ, Xưởng gia công lắp ráp sản phẩm gỗ,…
Mô tả chức năng: Cho phép khai báo danh sách phòng ban theo cơ cấu tổ chức của công ty. Các phòng ban có thể được khai báo theo nhiều cấp có mối quan hệ cha/con. o Ví dụ: Bạn muốn khai báo Cơ cấu tổ chức công ty theo các 3 cấp như sau: o Cấp 1: Ban giám đốc o Cấp 2: Phòng tài chính kế toán, Phòng kinh doanh, Xưởng sản xuất o Cấp 3: Xưởng gia công cắt gỗ, Xưởng gia công lắp ráp sản phẩm gỗ,…

0 0

Hồ sơ ứng tuyển | Theo vị trí công việc tuyển dụng

Mô tả chức năng: Cho phép xem tình trạng tuyển dụng nhân sự tại các Vị trí công việc của công ty. Vị trí nào đang được đăng tuyển dụng ? với số nhân sự cần tuyển dụng là bao nhiêu ? số hồ sơ ứng tuyển đã có là bao nhiêu? o Ví dụ: Bạn muốn xem tình trạng tuyển dụng vị trí công việc “Nhân viên kinh doanh” hiện tại như thế nào ? o Số lượng cần tuyển dụng ? o Số hồ sơ ứng tuyển đã có o Số hồ sơ ứng tuyển mới ?
Mô tả chức năng: Cho phép xem tình trạng tuyển dụng nhân sự tại các Vị trí công việc của công ty. Vị trí nào đang được đăng tuyển dụng ? với số nhân sự cần tuyển dụng là bao nhiêu ? số hồ sơ ứng tuyển đã có là bao nhiêu? o Ví dụ: Bạn muốn xem tình trạng tuyển dụng vị trí công việc “Nhân viên kinh doanh” hiện tại như thế nào ? o Số lượng cần tuyển dụng ? o Số hồ sơ ứng tuyển đã có o Số hồ sơ ứng tuyển mới ?

0 0

Vị trí công việc

Mô tả chức năng: Cho phép khai báo thông tin chi tiết các “Vị trí công việc” cần tuyển dụng trong doanh nghiệp để triển khai công tác đăng tuyển/tuyển dụng các ứng viên. o Ví dụ: Bạn muốn khai báo, chuẩn hóa thông tin vị trí công việc “nhân viên kinh doanh” của phòng kinh doanh về mô tả chi tiết công việc yêu cầu, các kỹ năng cần thiết, mức lương đề xuất cho vị trí này
Mô tả chức năng: Cho phép khai báo thông tin chi tiết các “Vị trí công việc” cần tuyển dụng trong doanh nghiệp để triển khai công tác đăng tuyển/tuyển dụng các ứng viên. o Ví dụ: Bạn muốn khai báo, chuẩn hóa thông tin vị trí công việc “nhân viên kinh doanh” của phòng kinh doanh về mô tả chi tiết công việc yêu cầu, các kỹ năng cần thiết, mức lương đề xuất cho vị trí này

0 0

Kiểu hoạt động tuyển dụng

Mô tả chức năng: Cho phép khai báo danh sách các hoạt động người dùng có thể tạo ra nhằm theo dỏi, nhắc nhở các công việc liên quan đến công tác tuyển dụng o Ví dụ: Bạn muốn tạo ra một số hoạt động nhắc nhở bạn trong việc tuyển dụng như sau: o Gọi điện: Gọi điện cho ứng viên Nguyễn Văn An vào 16:00 ngày 13/12/2023 o Cần làm: Chuẩn bị phòng họp phỏng vấn ứng viên Nguyễn Văn An sáng ngày 14/12/2023
Mô tả chức năng: Cho phép khai báo danh sách các hoạt động người dùng có thể tạo ra nhằm theo dỏi, nhắc nhở các công việc liên quan đến công tác tuyển dụng o Ví dụ: Bạn muốn tạo ra một số hoạt động nhắc nhở bạn trong việc tuyển dụng như sau: o Gọi điện: Gọi điện cho ứng viên Nguyễn Văn An vào 16:00 ngày 13/12/2023 o Cần làm: Chuẩn bị phòng họp phỏng vấn ứng viên Nguyễn Văn An sáng ngày 14/12/2023

0 0

Cập nhật thông tin nhân viên

Mô tả chức năng: Cho phép nhân viên có thể gửi yêu cầu điều chỉnh thay đổi thông tin liên quan của mình: sơ yêu lý lịch, thông tin cá nhân,... khi có sự thay đổi điều chỉnh đến phòng nhân sự để cập nhật thông tin mới nhất o Ví dụ: Bạn muốn cấp phép cho nhân viên có thể điều chỉnh các thông tin cá nhân trong hồ sơ nhân sự của mình khi có sự thay đổi. Các thông tin thay đổi sẽ được phê duyệt và lưu vào thông tin hồ sơ nhân sự của nhân viên. Chằng hạn: thay đổi về thông tin nhân thân khi có con, thay đổi về thông tin chỗ ở hiện tại, thông tin về hồ sơ văn bằng,…
Mô tả chức năng: Cho phép nhân viên có thể gửi yêu cầu điều chỉnh thay đổi thông tin liên quan của mình: sơ yêu lý lịch, thông tin cá nhân,... khi có sự thay đổi điều chỉnh đến phòng nhân sự để cập nhật thông tin mới nhất o Ví dụ: Bạn muốn cấp phép cho nhân viên có thể điều chỉnh các thông tin cá nhân trong hồ sơ nhân sự của mình khi có sự thay đổi. Các thông tin thay đổi sẽ được phê duyệt và lưu vào thông tin hồ sơ nhân sự của nhân viên. Chằng hạn: thay đổi về thông tin nhân thân khi có con, thay đổi về thông tin chỗ ở hiện tại, thông tin về hồ sơ văn bằng,…

0 0

Lý do nghỉ việc

Mô tả chức năng: Cho phép khai báo các lý do nghỉ việc của nhân viên. Nhằm mục đích xây dựng các báo cáo phân tích chi tiết cho việc nghỉ việc của nhân viên o Ví dụ: Bạn muốn biết nhân viên nghỉ việc với các lý do nào: Bị sa thải, Về hưu, Đã từ chức,...
Mô tả chức năng: Cho phép khai báo các lý do nghỉ việc của nhân viên. Nhằm mục đích xây dựng các báo cáo phân tích chi tiết cho việc nghỉ việc của nhân viên o Ví dụ: Bạn muốn biết nhân viên nghỉ việc với các lý do nào: Bị sa thải, Về hưu, Đã từ chức,...

0 0

Đăng xuất

Hướng dẫn các thao tác đăng xuất hệ thống
Hướng dẫn các thao tác đăng xuất hệ thống

0 0

Địa điểm làm việc

Mô tả chức năng: Cho phép khai báo thông tin các địa điểm làm việc của các nhân viên trong công ty. o Ví dụ: Hiện tại địa điểm làm việc của công ty bạn có các địa điểm: văn phòng công ty, xưởng gia công, xí nghiệp, chi nhánh,…Bạn mong muốn quản lý nhân viên tại các địa điểm này
Mô tả chức năng: Cho phép khai báo thông tin các địa điểm làm việc của các nhân viên trong công ty. o Ví dụ: Hiện tại địa điểm làm việc của công ty bạn có các địa điểm: văn phòng công ty, xưởng gia công, xí nghiệp, chi nhánh,…Bạn mong muốn quản lý nhân viên tại các địa điểm này

0 0

Tổng quan Nghỉ phép trên Mobile

Mô tả chức năng: Cho xem thông tin nghỉ phép liên quan đến từng nhân viên với các trạng thái khác nhau: cần duyệt, chờ duyệt, bị từ chối. o Ví dụ: Bạn muốn tất cả nhân viên đều có thể xem nhanh thông tin liên quan đến việc đăng ký nghỉ phép của bản thân: những đăng ký được duyệt, đã duyệt, bị từ chối, cần bạn duyệt,..
Mô tả chức năng: Cho xem thông tin nghỉ phép liên quan đến từng nhân viên với các trạng thái khác nhau: cần duyệt, chờ duyệt, bị từ chối. o Ví dụ: Bạn muốn tất cả nhân viên đều có thể xem nhanh thông tin liên quan đến việc đăng ký nghỉ phép của bản thân: những đăng ký được duyệt, đã duyệt, bị từ chối, cần bạn duyệt,..