Tạo website tuyển dụng trên website công ty

Thao tác thực hiện:

Tại màn hình thông tin chi tiết “Vị trí công việc” cần tạo Website tuyển dụng. Click chuột phải “Đến Website”

 

=> Hiển thị màn hình thiết kế trang Website Tuyển dụng cho Vị trí công việc cần đăng tuyển.

=> Bấm “Sửa” để thiết kế Website theo mong muốn của công ty từ các việc kéo thả các “Khối” và điều chỉnh “Style” các nội dung trong từng Khối

=> Ví dụ kết quả của việc xây dựng 1 website tuyển dụng cho vị trí công việc “Nhân viên kinh doanh”

 

=> Gửi link ứng tuyển vị trí công việc trên các mạng xã hội: facebook, linked, zalo,… để tìm kiếm ứng viên

​i Ứng viên:

=>  Ứng viên ứng tuyển từ website tuyển dụng. Click chuột phải vào “Ứng tuyển ngay”