Tạo nhân viên từ hồ sơ ứng viên đã tuyển

Thao tác thực hiện:

Tại màn hình thông tin chi tiết ứng viên. Click chức năng “Tạo nhân viên”

 

Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết nhân ứng viên cho phép nhập liệu thêm các thông tin khác: avatar, sơ yếu lý lịch, thông tin công việc, thông tin cá nhân,…

=> Bấm “Lưu” hoặc “Hủy bỏ” để lưu trữ hoặc hủy bỏ tạo mới nhân viên từ ứng viên.

=> Nhân viên mới tạo sẽ được lưu vào danh sách nhân viên của công ty theo cơ cấu tổ chức.