Quản lý máy chấm công

Thao tác thực hiện:

Tại thanh menu ngang màn hình chọn menu “Máy chấm công” => Chọn chức năng “Quản lý máy chấm công”

 

=> Hiển thị danh sách các máy chấm công đã được khai báo và quản lý.

Bấm “Tạo” để tạo mới khai báo máy chấm công mới. Hiển thị màn hình khai báo thông tin máy chấm công

=> Nhập thông tin cấu hình máy chấm công

o   Tên

o   IP/ Tên miền (IP public)

o   Cổng

o   Giao thức (TCP/UDP)

o   Mật khẩu

o   Kỹ thuật viên

o   Địa điểm

o   Miêu tả

 

Trường hợp, nếu chấm công quan điện thoại bằng định vị GPS thì sẽ thực hiện 1 máy chấm công ảo để tích hợp với việc chấm công trên thiết bị điện thoại qua GPS.

Kiểm tra kết nối: để thực hiện kiểm tra kết nối các máy chấm công tại các văn phòng đã kết nối hay chưa 

Bấm “Tải dữ liệu vào/ra” trong trường hợp cần phải tải dữ liệu lại từ các máy chấm công để kiểm tra đối chiếu việc máy chấm công lấy dữ liệu thiếu.

=> Hiển thị màn hình cho phép chọn thời gian cần lấy lại dữ liệu vào/ra từ máy chấm công