Hướng dẫn cài đặt app

Bước 1: Chọn ứng dụng App Store đối với máy hệ điều hành IOS (iPhone) Chọn ứng dụng CH Play đối với máy hệ điều hành Android (Samsung, Xiaomi, Oppo… 

Bước 2: Tìm kiếm từ khóa “Phong Việt” 

Bước 3: Nhấn vào “Cài đặt” để cài đặt phần mềm. App Store CH Play

Hoặc có thể quét mã QR trực tiếp

Link tải trên chplay:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cizidco.phongviet


Link tải trên Appstore: https://apps.apple.com/us/app/phong-vi%E1%BB%87t/id6473510818