Hồ sơ ứng tuyển | Tất cả đơn ứng tuyển

Thao tác thực hiện:

Tại thanh menu ngang bên trên chọn “Hồ sơ ứng tuyển” =>  chọn “Tất cả đơn ứng tuyển”

 

=> Hiển thị màn hình danh sách tất cả các đơn ứng tuyển với các nội dung: tên ứng viên, vị trí công việc, giai đoạn tuyển dụng, đánh giá (sao) , số di động, người tuyển dụng, ngày tạo,…

Bổ sung các thông tin khác cần hiển thị thêm => Cick chuột phải vào vào biểu tượng 3 chấm  để hiển thị Popup => Chọn các trường thông tin cần hiển thị thêm: Email, mức lương mong đợi, mức lương đề xuất,…từ thông tin của hồ sơ từng ứng viên.

Click chuột phải vào từng dòng ứng viên để xem thông tin chi tiết hồ sơ của ứng viên