Hồ sơ cá nhân

Thao tác thực hiện:

Chọn biểu tưởng avatar tạo góc phải trên của màn hình.

=> Hiển thị Popup các chức năng:

Chọn chức năng “Hồ sơ cá nhân”. Hiển thị màn hình thông tin hồ sơ cá nhân bao gồm: thông tin cá nhân và các Tab thông tin: Tùy chỉnh cá nhân, Bảo mật tài khoản, Sơ yếu lý lịch, Thông tin công việc, Thông tin cá nhân, Cài đặt nhân sự

 

Bấm chức năng “Sửa” để sửa các thông tin cần điều chỉnh. Sau khi điều chỉnh bấm chức năng “Lưu” hoặc “Hủy bỏ” để lưu hoặc hủy bỏ thông tin điều chỉnh.