Báo cáo tuyển dụng

Thao tác thực hiện:

Tại màn hình thanh menu ngang chọn chức năng “Báo cáo” => Chọn “Phân tích tuyển dụng”

=> Hiển thị báo cáo mặc định dạng biểu đồ cột

 

=> Có thể click chuột phải vào các chỉ  tiêu để xem chi tiết thông tin tuyển dụng

 

=> Có thể xem báo cáo dạng biểu đồ đường kẽ, hình tròn. Chọn biểu tượng 

Hoặc có thể xem báo cáo dưới hình thức Pivot. Chọn biểu tượng