Đăng nhập

Truy cập đường link ứng dụng trên các trình duyệt: Chrome, Firefox, Cốc Cốc, Safari,…

Link: https://phongviet.sivip.vn/

=> Nhập tài khoản và mật khẩu

 

=> Bấm “Đăng nhập” để vào hệ thống. Hiển thị màn hình phân hệ “Thảo luận”:

 

=> Chọn biểu tượng  tại góc trái bên trên màn hình để mở màn hình danh sách các phân hệ chức năng của hệ thống. Hiển thị danh sách các phân hệ chức năng của hệ thống: