Cách Thay Đổi Tên Hiển Thị Tên Email
  1. Cách thay đổi tên hiển thị Email trong hộp thư Gmail:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Gmail trên trình duyệt web bất kỳ.

Bước 2: Click vào biểu tượng bánh răng ở góc trên cùng bên phải của màn hình và chọn “Cài đặt”.

Bước 3: Trong cửa sổ mới, chọn “Xem tất cả cài đặt”.

Bước 4: Trong thanh công cụ, chọn “Tài khoản và Nhập”.

Bước 5: Dưới mục “Gửi thư bằng địa chỉ”, chọn tài khoản Mail Phong Việt của bạn và click vào “Chỉnh sửa thông tin”.

Bước 6: Tại tab “Chỉnh sửa địa chỉ Email”, tại trường “Tên”, nhập họ và tên đầy đủ của bạn. Sau đó, nhấn “Bước tiếp theo”.

Bước 7: Nhập mật khẩu của tài khoản Gmail vào trường “Mật khẩu” và nhấn “Lưu thay đổi”.

Bước 8: Kiểm tra lại thông tin email để đảm bảo rằng tên hiển thị đã được thay đổi.

  1. Cách thay đổi tên hiển thị Email trong hộp thư Webmail:
  2. Trên giao diện webmail, click vào “Thiết lập cấu hình”.
  3. Chọn “Các nhận diện” hoặc “Quản lý tài khoản”.
  4. Chọn tài khoản email mà bạn muốn thay đổi.
  5. Tại trường “Tên hiển thị” hoặc “Tên người gửi”, sửa lại họ và tên đầy đủ của bạn.
  6. Bấm “Lưu” hoặc “Xác nhận” để lưu các thay đổi.
  7. Kiểm tra lại bằng cách gửi một email thử nghiệm.

III. Cách thay đổi tên hiển thị Email trong hộp thư Outlook:

Bước 1: Truy cập vào cài đặt Outlook

– Tại trang chính của Outlook, bạn tìm đến File và chọn tiếp vào Options

Bước 2: Thay đổi tên hiển thị của tài khoản trong Outlook

– Tại bảng Outlook Options, bạn tìm đến tab Advanced và chọn tiếp vào Send/Receive…

– Tại bảng Send/Receive Groups, bạn chọn Group All Accounts và chọn tiếp vào Edit…

-Tại đây, bạn chọn tiếp vào Account Properties… để thiết lập cho tài khoản

– Tại bảng Internet E-mail Settings, bạn tìm đến tab IMAP E-mail và đổi lại Your Name thành họ tên đầy đủ của bạn.


BAN HÀNH NQLD CHỈNH SỬA VÀ QUY CHẾ LƯƠNG, PHÚC LỢI, CÔNG ĐOÀN
HR