BAN HÀNH NQLD CHỈNH SỬA VÀ QUY CHẾ LƯƠNG, PHÚC LỢI, CÔNG ĐOÀN
HR

Công ty xin gửi đến toàn thể nhân viên 02 văn bản quy định, chính sách mới tại Phong Việt, cụ thể:

   1. Nội quy lao động (bản chỉnh sửa lần 01): 

https://drive.google.com/file/d/1h6d6nKjOatXeMLQPx4Un6LntkuElf4qO/view?usp=sharing

   2. Quy chế lương, phúc lợi và công đoàn: 

https://drive.google.com/file/d/1B3evh6xmULRlfIKqoG3oy4LK7N5rN8Yr/view?usp=sharing

Các văn bản trên được áp dụng từ ngày 01/01/2024 cho đến khi có sự thông báo thay đổi từ phía Ban lãnh đạo Công ty.

Tất cả các phòng ban, nhân viên tại Phong Việt chịu trách nhiệm đọc và thi hành theo quy định được ghi trong văn bản.

Trong quá trình áp dụng nếu có bất kỳ thắc mắc, đề xuất bổ sung/chỉnh sửa vui lòng trao đổi với cấp quản lý trực tiếp để được ghi nhận lại thông tin.


   Lưu ý: 

Công ty giải thích về một thắc mắc thường xuyên xảy ra đó là "Tại sao công ty không áp dụng nhân hệ số tăng ca theo quy định chung của luật lao động":

   Giải thích: 

• Đối với đa phần các công ty tư nhân, doanh nghiệp sẽ xây dựng hệ thống lương theo dạng lương tách nhỏ, tức là bao gồm lương cơ bản để đóng BHXH, phụ cấp xăng xe, ăn uống,... Khi dùng hệ thống lương tách nhỏ này thì sẽ dùng lương cơ bản để nhân hệ số tăng ca theo quy định. Điều này được xây dựng nhằm đảm bảo việc tăng ca khi nhân hệ số cao thì cũng sẽ tương ứng với mức tầm 1.5. Bên cạnh đó, việc xây dựng lương tách nhỏ sẽ tăng giảm lên xuống các phụ cấp tùy thuộc vào ngày đi làm thực tế (ví dụ mức phụ cấp bữa ăn là 500.000 đồng cho 26 công, nếu trường hợp nhân viên nghỉ không lương thì con số phụ cấp này sẽ giảm, được tính theo số ngày đi làm thực tế)

• Phong Việt đang xây dựng theo hệ thống lương gộp, tức là tổng lương các anh chị nhận được tại vị trí đảm nhận sẽ dùng nó để nhân với hệ số tăng ca (1,5). Tất cả phụ cấp được gộp chung vào lương và không ảnh hưởng đến mức phụ cấp nào nếu nhân viên nghỉ không lương trong tháng.

Do đó, việc để lương gộp và hệ số tăng ca theo một mức chuẩn đang không ảnh hưởng lớn đến thu nhập của nhân viên. Về lâu dài, Công ty sẽ cân đối cách quản lý hệ thống lương phù hợp theo tình hình hoạt động/làm việc tại Phong Việt nhằm đảm bảo cân đối lợi ích của công ty và người lao động.Trân Trọng!

Cách Thay Đổi Tên Hiển Thị Tên Email