Tạo Danh Bạ Trong Gmail Và Webmail

Để tăng cường hiệu quả trong việc quản lý và sử dụng thông tin liên lạc, bộ phận Công nghệ Thông tin khuyến nghị tất cả nhân viên tạo danh bạ trong hộp thư của mình. Điều này giúp gợi ý địa chỉ email khi viết email mới, đồng bộ hóa trên nhiều thiết bị, và giảm nguy cơ email từ địa chỉ tin cậy bị lọc vào thư rác. 

Nhập Danh Bạ vào Gmail:   

  • Bước 1: Tải file “contacts google” từ [đường dẫn tải xuống] và lưu trữ nó trên máy tính của bạn.
  • Bước 2: Đăng nhập vào Gmail và chọn mục “Danh Bạ” từ menu bên trái.

  • Bước 3: Nhấp vào nút “Nhập” ở góc trên cùng bên phải và sau đó chọn “Chọn Tệp”. Duyệt đến file “Name.CSV” bạn đã tải xuống trước đó, chọn nó, và sau đó nhấp vào “Nhập”.

  • Bước 4: Chờ một lát để quá trình nhập hoàn tất. Gmail sẽ tự động cập nhật danh bạ của bạn với thông tin từ file CSV.

Nhập Danh Bạ vào Hộp Thư Webmail:   

  • Bước 1: Tải file “contacts webmail” từ [đường dẫn tải xuống] và lưu trữ nó trên máy tính của bạn.
  • Bước 2: Đăng nhập vào hộp thư của bạn tại “mail.phongviet.com.vn” và đi đến mục “Danh Bạ”.

  • Bước 3: Tại giao diện danh bạ, chọn “Nhập”.

  • Bước 4: Từ giao diện “Nhập Liên Lạc”, nhấp vào “Browse” để tìm đến file “contacts webmail” mà bạn vừa tải về. Chọn file này và sau đó nhấp vào “Nhập” để hoàn tất quá trình nhập danh bạ.

  • Sau khi hoàn tất, bạn sẽ có danh bạ được cập nhật với thông tin từ file CSV trong cả Gmail và hộp thư Webmail của mình.


NQLD CHỈNH SỬA VÀ QUY CHẾ LƯƠNG, PHÚC LỢI, CÔNG ĐOÀN