Sơ Đồ Tổ Chức & Group Email Phong Việt

Group email giúp bạn gửi nhanh một email cho một nhóm người có sẵn mà không cần gõ email của từng người. Dưới đây là sơ đồ tổ chức và các nhóm email của công ty:


Sơ Đồ Tổ Chức


Group Mail

1. Toàn bộ nhân sự Phong Việt

2. Ban Giám Đốc Phong Việt

3. Quản Lý

 • Email: leader@phongviet.com.vn
 • Người nhận: Trương Thị Diễm; Trương Duy Bảo; Nguyễn Thùy Trang; Võ Thị Tài; Nguyễn Hữu Thịnh; Trần Duy Linh; Trần Văn Trung; Nguyễn Tấn Thành

4. Công Đoàn Phong Việt

5. Phòng Giám Sát

 • Email: giamsat@phongviet.com.vn
 • Người nhận: Cao Văn Hòa, Trần Ngọc Thắng, Hoàng Ngọc Hoàn, Trương Duy Bảo, Nguyễn Tấn Thành, Đoàn Văn Thông

6. Phòng Tài Chính Kế Toán

 • Email: ketoan@phongviet.com.vn
 • Người nhận: Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Diễm My , Trần Thị Mai, Ngô Thị Lài

7. Phòng Kinh Doanh

 • Email: kinhdoanh@phongviet.com.vn
 • Người nhận: Hoàng Đại Dương; Trương Thị Diễm; Ngô Quang Duy; Phan Thị Thu Kiều; Nguyễn Thị Khinh; Nguyễn Thị Tường Vi

8. Phòng Thiết Kế

 • Email: thietke@phongviet.com.vn
 • Người nhận: Đinh Thanh Minh Phúc; Trương Quang Hiến; Nguyễn Thị Ngọc Châu; Nguyễn Quang Huy

9. Phòng Hành Chính Nhân Sự

 • Email: nhansu@phongviet.com.vn
 • Người nhận: Nguyễn Thị Thanh Huyền; Lê Trịnh Nguyễn; Trần Duy Linh

10. Phòng Vật Tư

 • Email: vattu@phongviet.com.vn
 • Người nhận: Nguyễn Thị Kim Oanh; Võ Thị Tài; Trần Tấn Phát; Trần Thị Hồng Phượng; Hồ Hồng Gia

11. Khối Sản Xuất

Tạo Danh Bạ Trong Gmail Và Webmail