NQLD CHỈNH SỬA VÀ QUY CHẾ LƯƠNG, PHÚC LỢI, CÔNG ĐOÀN

Quy chế lương, phúc lợi và công đoàn bản chỉnh sửa, bổ sung lần 01, cụ thể về các nội dung được điều chỉnh:

1. Quy định về phụ cấp, công tác phí, ca 3 (trang 11-13)

2. Công đoàn: Mục số 12 - Bốc thăm lì xì đầu năm Tết âm lịch (trang 16)

Quy chế lương, phúc lợi, công đoàn file đính kèm

Bản chỉnh sửa bổ sung lần 01 sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2024 cho đến khi có thông báo mới.Toàn thể nhân viên công ty cùng các Trưởng,phó bộ phận có trách nhiệm cập nhật, đọc để tuân thủ đúng, hiểu rõ quyền lợi của mình.

Sơ Đồ Tổ Chức & Group Email Phong Việt